AKCE KVĚTEN

7.5.2019 - "Srdíčkové odpoledne" - zpíváme maminkám - od 15.00hodin (Kuřátka, Žabičky)

9.5.2019 - divadlo "Letadlo" s pohádkou "V korunách stromů" (Kuřátka, Žabičky, Berušky, Motýlci, Včeličky). Rodiče, vybíráme 45,-Kč

9.5.2019 - "Srdíčkové odpoledne" - zpíváme maminkám - od 15.00hodin (Berušky, Motýlci, Včeličky)

Výlet

Dne 10.05.2019 pojedou děti na výlet - exkurzi na Letiště Václava Havla do Prahy. Tento výlet je organizován pro předškoláky. Pokud nebude obsazen (dle zájmu rodičů předškoláků) nejstaršími dětmi, bude nabídnut rodičům dětí ze třídy Žabiček.

13.5.2019 - "Dopravní soutěž" (Kuřátka, Žabičky, Berušky, Motýlci)

15.5.2019 - exkurze ČOV (Berušky)

22.5.2019 - Koncert v ZUŠ Podbořany (Berušky, Žabičky)

28.5.2019 - "Jaro v přírodě" - tvoření v DD (Motýlci)

31.5.2019 - "Zahradní slavnost" - oslava Dne dětí (všechny třídy)