OZNÁMENÍ O UZÁVĚRU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Ředitelka MŠ oznamuje na základě rozhodnutí z jednání Rady Města Podbořany - usnesení č.147/2019, že mateřská škola Bratří Čapků 795 bude v době hlavních prázdnin uzavřena od 29.07. - 23.08.2019.

Po tuto dobu mohou rodiče po domluvě s ředitelstvím MŠ Hlubanská a MŠ Blšany umístit své děti v těchto mateřských školách.

MŠ bude opět otevřena 26.08.2019

VÝLET

Dne 10.05.2019 pojedou děti na výlet - exkurzi na Letiště Václava Havla do Prahy. Tento výlet je organizován pro předškoláky. Pokud nebude obsazen (dle zájmu rodičů předškoláků) nejstaršími dětmi, bude nabídnut rodičům dětí ze třídy Žabiček.