POZDRAV Z VÝLETU - Letiště Václava Havla Praha

V pátek byly děti ze třídy Berušek a Žabiček v Praze. Na Letišti Václava Havla je provázel šikovný průvodce p. Bláha, který dětem nejen vyprávěl o historii letiště, ale učil je poznávat prostory letiště, letadla a stroje. Aby se děti dostaly do letištní haly,  byly odbaveny jako opravdoví cestující. Navštívily hangár A, kde se seznámily s prostory letadla Cessna 680 s výkladem p. Lukáše Skysláka, rodáka z Podbořan (foto ještě dodáme), shlédly požární stanici, viděly odlety a přílety letadel. Co děti neviděly, byla letištní záchranka, protože v době exkurze zasahovala u posádky letadla.

Velké poděkování za nabídnutí a zajištění této exkurze patří mamince Jiříka H., paní N. Bowler. Moc Vám děkujeme, užili jsme si krásné a poučné dopoledne, děti a učitelky z MŠ:-)

Další foto z letiště