Berušky

16.04.2017

Třída "Berušek" je pro nejstarší děti a děti s odkladem školní docházky. Děti se připravují na vstup do školy. Paní učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjí jeho osobnost v oblasti komunikativní, sociální a citové vyrovnanosti. V nabídce vzdělávání prolínají řízené, spontánní a prožitkové činnosti. Dětem s odloženou školní docházkou je věnována cílená pozornost a individuální přístup. Cílem je úspěšný přechod do základní školy, spokojené a samostatné dítě, schopné vyjádřit svá přání, ochotné spolupracovat.