Včeličky

16.04.2017

Ve třídě " Včeliček " se scházejí nejmladší děti, děti dvouleté, které si na pobyt v mateřince zvykají. Péče o děti doplňuje rodinnou výchovu, odpovídá věkovým zvláštnostem dětí, respektuje jejich jedinečnost. Při výchově vycházíme z jejich potřeb, zájmu a momentálního rozpoložení. Vedeme děti k návykům sebeobsluhy, hře v  kolektivu a společným aktivitám. Cílem je vytváření klidného a bezpečného prostředí, zaměření třídy spočívá v adaptaci na prostředí. O děti se souběžně starají dvě paní učitelky.