Naše třídy

Včeličky

16.04.2017

Ve třídě " Včeliček " se scházejí nejmladší děti, děti dvouleté, které si na pobyt v mateřince zvykají. Péče o děti doplňuje rodinnou výchovu, odpovídá věkovým zvláštnostem dětí, respektuje jejich jedinečnost. Při výchově vycházíme z jejich potřeb, zájmu a momentálního rozpoložení. Vedeme děti k návykům sebeobsluhy, hře v kolektivu a společným...

Motýlci

16.04.2017

Ve třídě "Motýlků" navazujeme na adaptaci v mateřské škole, na vytváření základních hygienických návyků, na získávání dovedností v sebeobsluze. Rozvíjíme základní komunikativní dovednosti, poznávání a objevování.

Kuřátka

16.04.2017

Třída " Kuřátek" je určena dětem mladšího předškolního věku. Je zde otevřený systém ukládání hraček, aby si mohly děti vybírat očima, dle svého zájmu. U dětí plynule navazujeme na získávání dalších dovedností a vědomostí.

Žabičky

16.04.2017

Ve třídě "Žabiček" program nabízený dětem rozvíjí jejich znalosti, vede k samostatnosti v projevu a sebeobsluze. Rozvíjíme děti v dalších aktivitách a činnostech, směřujícím k systematické práci. Zvláštní zaměření třídy spočívá ve vedení k rozvoji jazykového projevu, nápravě řeči a postupným zapojováním dětí podle zájmu a talentu do nadstandartních...

Berušky

16.04.2017

Třída "Berušek" je pro nejstarší děti a děti s odkladem školní docházky. Děti se připravují na vstup do školy. Paní učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjí jeho osobnost v oblasti komunikativní, sociální a citové vyrovnanosti. V nabídce vzdělávání prolínají řízené, spontánní a prožitkové činnosti. Dětem s odloženou školní docházkou je...