Personál školy

Hana Koppová - ředitelka školy, pracuje s dětmi ve třídě " Žabiček"

Hana Vyhnalová - paní učitelka, pověřena zastupováním, pracuje s dětmi ve třídě "Kuřátek"

Paní učitelky -   třída "Včeliček" - Michaela Beranová, Petra Štorková

                          třída "Motýlků" - Eva Křížová, Monika Rychtaříková

                          třída "Kuřátek" - Kateřina Urbanová

                          třída "Žabiček" - Pavla Köröšiová

                          třída "Berušek" - Martina Matějíčková, Nikola Kúdelová

Logopedický asistent - p. Hana Koppová, Petra Štorková, Nikola Kúdelová, Martina Matějíčková

Vedoucí školní jídelny - p. Ludmila Malá

Paní kuchařky - Monika Kúdelová, Soňa Štérová, pomocná síla v kuchyni - Zdeňka Kozlíková

Paní uklízečky - Miloslava Nováková - školnice, Lucie Hanková, Jana Kraslová