Aktivity a činnosti v mateřské škole

"Všeználek" - pod vedením p.uč. M. Matějíčkové děti procvičují a rozvíjejí své dovednosti a schopnosti, které jsou důležité pro vstup do první třídy.

"Veselá notička" - pod vedením p.uč. M. Rychtaříkové se děti věnují hudebním dovednostem.

"LOGO HRÁTKY" - vedou p. uč. N. Kúdelová a P. Štorková ve spolupráci s p. logopedkou M. Pavlíkovou. Hravou formou odstraňují řečové vady předškoláků.

"Malí šikulové" - výtvarné a pracovní činnosti vede p. uč. K. Urbanová. Děti rozvíjejí své dovednosti, fantazii a představivost a účastní se výtvarných soutěží.

"Semaforek" - vede p.uč. E. Křížová. Děti se seznamují s bezpečností, učí se orientaci v silničním provozu, učí se pravidlům.

V rámci prevence je pozornost zaměřena i na zdravovědu.