KDYŽ SE HLÁSÍ ZIMA

Povídání u kamen - budeme hovořit o prožitých Vánocích, o dárcích, kterými byly obdarovány. Budeme se seznamovat s měsíci v roce, učit se řadit obrázky podle posloupnosti, rozlišovat geometrické tvary a hovořit o změnách v přírodě.

Kdo se v rukavičce schoval - budeme poznávat život volně žijících zvířat v zimním období, hovořit o tom, jak se o ně lidé starají. Budeme pozorovat stopy ve sněhu

Ptáčci v zimě - budeme si povídat o přezimujících ptáčcích, poznávat je a pojmenovávat.

Země sněhu a ledu - seznámíme se pomocí obrázků a encyklopedií se životem zvířat a lidí za polárním kruhem, čím se odlišují od našeho života.