Když všechno kvete

Stromy a keře - budeme pozorovat vývoj a změny v rozkvétající jarní přírodě, pozorovat a poznávat probouzející se stromy

Moje rodina - budeme hovořit o rodině, zamýšlet se nad důležitostí rodiny, seznamovat děti se strukturou rodiny a jejími nejbližšími členy. Oslavíme Svátek matek.

Místo kde žiji - budeme poznávat naše město, hovořit o prostředí, ve kterém žijeme (domov, škola, město X vesnice). Budeme si upevňovat znalosti svého jména a příjmení, jmen kamarádů, adresy

Návštěva v ZOO - seznámíme se s některými zvířaty žijícími v ZOO, jejich životem na svobodě a v zajetí a dalšími zajímavostmi.