Den ve školce

I. budova

6.00 - 8.40 - hry a činnosti podle volby dětí, individální didakticky cílené činnosti

8.40 - 9.00 - hygiena, dopolední svačina

9.00 - 9.30 - denní program - individuální didakticky cílené činnosti s dětmi, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou - řízené zdravotně - pohybové aktivity, činnosti ve formě spontánních i řízených aktivit dle nabídky třídních programů

9.30 - 11.40 - příprava na pobyt venku - pobyt venku

11.40 - 12.30 - hygiena, oběd

12.30 - 14.30 - odpočinek dětí (četba, individuální klidové činnosti)

14.30 - 15.00 - hygiena, odpolední svačina

15.00 - 16.00 - odpolední činnosti - hry, podle počasí pobyt na zahradě

II. budova

6.00 - 8.40 - hry a činnosti dětí

8.40 - 9.15 - hygiena, dopolední svačina

9.15 - 9.30 - denní program - seznamování s hrou v kolektivu, hudební chvilky (písničky, tanečky), jazykové chvilky (básničky, říkadla, pohádky pro nejmenší, hra s maňásky, prohlížen íknih a obrázků ), seznamování s materiály - výtvarné chvilky

9.30 - 11.30 - příprava na pobyt venku - pobyt venku

11.30 - 12.30 - hygiena, oběd

12.30 - 14.30 - odpočinek dětí

14.30 - 15.00 - hygiena, opolední svačina

15.00 - 16.00 - odpolední činnosti- spontánní hry, podle počasí pobyt na zahradě