O nás

Mateřská škola je v klidném prostředí města s prostornou zahradou, vybavenou herními prvky pro tělesný rozvoj dětí.

Při zahájení provozu zde byly tři třídy, pro děti ve věku od 3 do 6let.

Běhěm svého trvání prošla mateřská škola změnami. Z trojtřídní mateřinky je mateřinka pětitřídní s kapacitou 132 dětí. Děti jsou do mateřské školy přijímány od tří let, nejdříve však od dvou let věku.

V komplexu mateřské školy jsou k práci s dětmi využívány dostatečně velké prostory, které plně slouží k bezpečnému pobytu dětí. Třídy jsou upraveny tak, aby maximálně vyhovovaly dětem. Hračky jsou dětem  přístupné, každá třída má dostatek pomůcek.

V mateřské škole vytváříme atmosféru plnou vstřícnosti, tolerance, komunikace, slušnosti a porozumění. Všechny děti mají stejná práva a možnosti. Máme stanovena pravidla chování, se kterými se postupně seznamujeme a řídíme se jimi ve třídách, na chodbách, při pobytu venku. Tvoříme kolektiv dobrých kamarádů.

Uplatňujeme individuální přístup ke všem dětem v průběhu celého dne. K dětem přistupujeme vstřícně a s důvěrou, vedeme je ke spolurozhodování, vzájemné pomoci, zdvořilosti a vzájemné toleranci. Děti mladší tří let mají organizačně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity, včetně převlékání, stravování a spánku.

Vylučujeme manipulaci s dítětem. Děti mají potřebné zázemí, bezpečí, soukromí a mají dostatek času a prostoru pro hru, osobnostní rozvoj - respektujeme potřeby dětí.

Denní řád je přizpůsoben k uspokojování základních biologických potřeb dětí. Je volen dostatečně pružně, umožňuje reagovat na individální možnosti dětí. Viz. Den ve školce.

Škola poskytuje dětem stravu třikrát denně, po celý den mají děti zajištěný pitný režim, i při pobytu na zahradě.

Paní učitelky zodpovídají za děti od doby, kdy je převezmou od rodičů do doby předání.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a akcí.