Žabičky

16.04.2017

Ve třídě "Žabiček" program nabízený dětem rozvíjí jejich znalosti, vede k samostatnosti v projevu a sebeobsluze. Rozvíjíme děti v dalších aktivitách a činnostech, směřujícím k systematické práci. Zvláštní zaměření třídy spočívá ve vedení k rozvoji jazykového projevu, nápravě řeči a postupným zapojováním dětí podle zájmu a talentu do nadstandartních aktivit, uvnitř i vně školy.